Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: front
Hover to Zoom
Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: back
Hover to Zoom
Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: left
Hover to Zoom
Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: right
Hover to Zoom
Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: top
Hover to Zoom
Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay Perspective: bottom
Hover to Zoom

Talbott Vineyards Kali Hart Chardonnay

750 mLUPC: 0066626292651
Purchase Options